Hva er en INTIN forhandler leveranse?

INTIN AS leverer smarthus løsninger i samarbeid med godkjente installasjonsbedrifter over hele landet. Vi skal være en trygg partner for våre forhandlere med spisskompetanse på ny smarthusteknologi. En leveranse skal gi økonomisk forutsigbarhet i prosjektet for installasjonbedrift og en god opplevelse for sluttkunde. Enklere og tryggere for alle.

 

Innhold i en leveranse:

En INTIN leveranse inneholder følgende:

Informasjon til kunde:

 • Før leveranse: Informasjon om funksjonalitet i løsningen.
 • Ved overlevering til kunde: Ferdig brukerveiledning tilpasset kundeinstallasjon. Påloggingsinformasjon til systemet for videre drift og tilpassing.
 • Serviceavtale(opsjon). Vi tar over oppfølging med sluttkunde etter leveranse. Hjelp til bruk, tilpassing og utvidelse av systemet.

Utføres av oss før utsending til installasjonsbedrift:

 • Oppdatering av firmware på utstyr.
 • Oppsett av sentral med romløsninger og navn basert på husteigninger
 • Innparing og tilpassing av parameter for komponenter.
 • Oppsett av scenario/events
 • Oppretting av kunde sin webbruker til smarthus sentral
 • Alle komponenter merket med plassering og i henhold til medfølgende dokumentasjon.
 • Backup av smarthus oppsett på sentral

Ved sluttleveranse:

 • Kontroll av funksjoner
 • Oppdatering av dokumentasjon ved endringer
 • Tilpassing av parameter for valgt lysutstyr og andre enheter
 • Optimalisere Z-Wave nettverk.

Installasjonsfirma informasjon:

 • Prosjektering med pris på leveranse. Fast pris basert på antall komponenter i løsningen
 • Punktliste med komponentplassering, ID og navn for alle komponenter
 • Koblingsskjema for utstyr

Leveranseavtale tilbys kun til autoriserte elektro installatører.