Informasjon fra blogg arkivet:

INTIN har nøkkelrolle i storkontrakt med Forsvarsbygg

Smarthusleverandøren INTIN i Førde har sett saman ei leverandørgruppe, som består av Mediebruket, Låssenteret, Danalock og El-Proffen. Desse vann før sommaren ein omfattande kontrakt med Forsvarsbygg, og skal levere eit system som gjer at Forsvarsbygg ikkje lenger treng å dele ut fysiske nøklar til dei som skal overnatte i bygga deira.

For Forsvarsbygg har, som ein av dei første store eigedomsforvaltarane i Norge, bestemt seg for å automatisere nøkkelhandtering på tusenvis av bustader og hyblar, og spare pengar på administrasjon. Den omfattende kontrakten ble vunnen av leverandørgruppa med fem selskap som har spesialisert seg på kvar sitt fagfelt:

– Kontrakten med Forsvarsbygg er for omfattande til at eit av desse selskapa kunne ha greidd den aleine. Men ved å samarbeide i ei leverandørgruppe som dette blir vi store og sterke nok til å kunne konkurrere med dei største leverandørane i marknaden, seier dagleg leiar Rune Viken i INTIN.

– Vi hadde fleire forhandlingsrundar med Forsvarsbygg, og det er ekstra gledeleg at vår løysing scorar høgast på kvalitet både når det gjeld låsane og tenesteleveransen.

SIGNERTE STOR AVTALE: Desse skal gjere utdeling av fysiske nøklar overflødig på Forsvarsbygg sine mange tusen overnattingsplassar. F.v.: Terje Sørbø fra Mediebruket, John-Einar Jakobsen frå Forsvarsbygg (på Skype i bakgrunnen), Rune Viken fra INTIN, og frå Forsvarsbygg: Cecilie Jentoft, Lisbeth Engebregtsen og Stein Sætersdal. Fotograf var Hanne Thomassen frå Forsvarsbygg, og ho kan skimtast til høgre på skjermen i bakgrunnen.

Når låssystemet er ferdig oppgradert kan nøklane tildelast digitalt til mobiltelefonen til brukaren. Eit tidkrevjande og logistikkmessig utfordrande arbeid blir dermed mykje enklare.

INTIN koordinerer heile leveransen med installasjon og drift av elektroniske låsar til Forsvarsbygg sine overnattingsplassar, medan Mediebruket si rolle er å vere bindelekk mellom Forsvarsbygg og leverandørgruppa, og å gje teknisk support i samband med drift av løysinga som til dømes fjerntildeling av digitale nøklar.

– Kva rammeavtalen med Forsvarsbygg vil bety i kroner og øre for kvart selskap, er uråd å berekne, seier Viken.
– Det kjem an på kor mange låsar som skal bytast ut i første runde, og kor fort det skal skje. Men at dette uansett er den største kontrakten som INTIN og Mediebruket nokonsinne har inngått med ein kunde er det ingen tvil om. Rammeavtalen er av Forsvarsbygg, i følgje kunngjeringa av kontrakten på Doffin.no, berekna å ha ein verdi på inntil 30 millionar kroner fordelt på tre år.

Førdeselskapa INTIN og Mediebruket er blant teknologiverksemdene som flyttar saman i kontorfellesskapet PEAK Sunnfjord i Sentrum Sør i Førde utpå seinhausten. Dei to selskapa har frå før samarbeid om system for å kontrollere parkering.

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Forsvarsbygg er ein av dei største eigedomsforvaltarane i Norge. Dei utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren.
Leverandørgruppa sit med kompetanse på både lås, integrasjon mot IT-system, og service og vedlikehald. I tillegg er dei lokaliserte i alle fylka i landet. Leverandørgruppa som skal levere elektroniske låsar til Forsvarsbygg er:

  • INTIN – forhandlar og systemintegrator av ny smarthusteknologi.
  • Mediebruket – spesialistar på utvikling og drift av alt frå enkle nettsider til omfattande og avanserte internettbaserte applikasjonar.
  • Låssenteret – totalleverandør innan sikring av eigedommar.
  • El-Proffen – Norges største elektrikarkjede med 180 medlemmar over hele landet.
  • Danalock International – global leverandør som lleverer ein komplett portefølje av e-lås og tilbehør, og samarbeider tett med Salto Systems S.L.

Ta kontroll over strømmen

Utrullingen av AMS-målere medfører at vi som forbrukere kommer til å betale for strøm på en annen måte enn før. For å utnytte fordelene må du ta kontroll over strømmen!

Hvorfor?

Poenget er å unngå strømtoppene på nettet. Og det er nettopp det de nye AMS-målerne hjelper deg med. Det er to ting som avgjør hvor mye du betaler for strømmen. Det ene er strømprisen som varierer fra time til time, det andre er den såkalte effekttariffen som NVE har ute på høring nå.
Effekttariffen innebærer at du som strømkunde har et nettleieabonnement som er tilpasset hvor mye strøm du vil bruke på én gang. Holder du deg innenfor avtalt effektbruk, er det penger å spare. I motsatt fall er det overforbruk som er dyrere. Innføringen av denne ordningen er planlagt allerede fra 2019

Strømforbruk og strømpris kan du legge inn som referanser i et styrt elektrisk anlegg (Smarthus). I tillegg til de fordelene som smarthus gir i dag, vil du altså få en økonomisk gevinst av å installere smarthusteknologi i boligen din.

Hvordan virker det?

Tibber Strømpris

Strømprisen kan du hente fra leverandører som Tibber. Tibber presenterer denne både til sine kunder, men også i en åpen API(programgrensesnitt) klar for integrasjon mot produsenter av smarthusløsninger.  Til høyre viser et bilde fra Tibber sin app som viser strømpris i sann tid. Allerede i dag kan sentraler fra Futurehome, Telldus, Samsung og HomeSeer utnytte denne informasjonen.

Aeotec enhet for strømmåling og strømstyring opp til 40A

TibberSeer – Strømpris integrasjon i HomeSeer


Til venstre ser du eksempel på hvordan du kan utnytte informasjon i smarthus system fra HomeSeer til å regulere strømforbruk. Noe av det som enkelt kan reguleres er varmtvannsbereder, oppvarming eller lading av El-bil. Ved å flytte forbruket litt når prisene er høyest kan en over tid hente merkbare gevinster i strømutgifter. Både termostater og enheter som Aeotec sin Heavy Duty enhet(bilde over) for strømmåling og strømstyring vil kunne styres av smarthussystem basert på hvordan du selv har satt dette opp. Aeotec enhet kan for eksempel kobles mot varmtvannsbereder eller andre strømkrevende laster.

Unngå overforbruk

MBUS enhet for lesing av AMS måler

Det andre som vil påvirke strømprisen er overforbruk. Med effekttariff vil du få en høyere strømpris om du bruker mye strøm på en gang. Også her er det mulig å hente inn data. Alle nye AMS målere har en HAN-port(MBUS), en utgang på måleren beregnet for å hente ut informasjon om forbruk. Ut fra denne porten vil en kunne lese forbruket sitt i sanntid, forbruk siste time, spenningsnivå og mer.

INTIN gir deg tilgang på forbruket

På samme måte som Tibber gir deg informasjon om sanntid priser vil INTIN gi deg informasjon om sanntid forbruk. I løpet av mars vil vi gjøre tilgjengelig et API der smarthus produsenter vil kunne hente denne informasjonen og knytte den mot sine sentraler. Da vil du med hjelp av automatikk kunne unngå strømtoppene og redusere forbruk når strømmen er dyrest uten at du trenger å tenke på det selv.

Se også mer her: https://www.intin.no/produkt/hanconnect-ams-leser/

Danalock får stadig nye funksjoner

IFTTT støtte:

Ved hjelp av IF This Then That tjenesten på Internett kan du kombinere Danalock med ulike andre smarte produkt som for eksempel ansikt gjenkjennings kamera til Netatmo. Da er det mulig å automatisere enda mer.

Som for eksempel på bildet til venstre 🙂

Internett Bridge:

Ved hjelp av Appen «Danabridge» kan også blåtann versjonen kobles kontinuerlig mot Internett. Du kan bruke en eksisterende telefon som du har liggende eller deres Danabridge plugg som du setter i ledig stikkontakt i nærheten av låsen. Danabridge plugg vil komme som et tilleggsprodukt senere.

Kodepanel:

Et annet tilleggsprodukt som kommer i ny utgave er Danapad som er et kodepanel om du vil ha mulighet for å åpne døren med kode i tillegg til å åpne med telefon eller nøkkel.

Integrasjon – Danalock har integrasjon mot Logitech Harmony, Google Nest, Airbnb og ulike smarthus standarder. Den perfekte låsen for utlån av leiligheten, hjemmetenesten eller hytten.


Gode testresultat av Danalock V3 fra magasinet Komputer for alle.

Låsen er også omtalt på Din side sammen med låser fra ID-Lock og Yale

Danalock UniversalModul (BTUMV2) er et annet tillegsprodukt som for eksempel kan brukes til å åpne garasjeporten om en vil utvide mulighetene ytterligere.

Referanser

Eg vart positivt overraska over kor raskt det var både å montere og kor enkelt det var å programmere. Læringskurva for programmering var svært overkommeleg samanlikna med andre systemer.

Virkar for meg som dette er ein gunstig inngangsveg til smarthus for mange kundar som ellers ikkje ville hatt råd til konkurrerande system. Eg trur absolutt me kjem til å tilby dette til kundar framover.

Stian ResalandProsjektleiar Holen Installasjon ASWikimedia