En parameter er enkelt sagt en innstilling på ett produkt som du kan justere. Disse parameterne er det opp til produsent å definere, og kan ofte finnes i manualen til produktet. Dette kan være for eksempel at ett lys skal slå seg automatisk av etter 30 minutter, hvordan en Z-Wave fjernkontroll skal fungere, eller endring av hvordan en enhet kommuniserer med sentralen.

Parameteren er en verdi mellom 0 og 255. På denne følger det også med en tallverdi. Denne verdien blir brukt for å justere innstillingen på enheten. En må også oppgi størrelsen på tallet. Som er i form av enten 1 Byte, 2 Bytes eller 4 Bytes. Hvordan disse verdiene skal konfigureres finner du i manualen til produktet.

Se hvordan:

  • HomeSeer
  • Fibaro (kommer snart)
  • Vera (kommer snart)