For denne guiden har vi brukt en Fibaro Dimmer 2 som ett eksempel. Vi ønsker å skru av funksjonen med at dobbeltklikk på bryter skrur lyset til maks. Ut fra manualen kan denne funksjonen skrus av med parameter 23 til verdi 0. I manualen ser en også at størrelsen på verdien er 1 Byte.

For å sette parameteren i HomeSeer må en først finne master-noden til enheten du vil endre på. Denne har ett svart ikon med ett hvitt tannhjul, og dukker opp når enheten er paret. Klikk deg inn på master-noden som hører til enhet du vil endre på ved å trykke på den blå teksten (Spotter demovegg).

root-node

Her vil du få opp noen faner, trykk på Z-Wave fanen for å justere på Z-Wave innstillinger. Dersom du ikke ser denne fanen bruker ikke enheten Z-Wave.

z-wave tab

Litt ned på siden vil du se en seksjon som heter «settings». Trykk på den gule knappen ved siden av for å åpne settings menyen. (Vist på bilde til høyre.)

Dersom enheten du bruker går på batteri vil du få opp en «Ready» knapp når du åpner settings menyen. De fleste batteridrevne Z-Wave enheter bruker mesteparten av tiden i en dvalemodus. Under dvalen kan ikke enheten motta noe Z-Wave signal. For å se innstillingene på enheten må du vekke den. Dette står oftest beskrevet hvordan det gjøres i manualen til produktet. Siden Fibaro dimmer 2 ikke går på batterier trenger vi ikke å vekke den.

Utifra hvilket produkt du har, kan det hende du får opp noen sjekkbokser og tekstfelt for å konfigurere enheten. Disse gjør det samme som å sette en parameter med tallverdier fra produkt manualen.

Gå litt ned på settings siden og finn seksjonen som heter «Set configuration parameters». Som du ser på bildet til høyre har vi lagt inn parameter 23 med verdi 0 og størrelse 1 Byte. For å sende denne innstillingen til enheten er det bare å trykke på set knappen til venstre.