INTIN har nøkkelrolle i storkontrakt med Forsvarsbygg

Smarthusleverandøren INTIN i Førde har sett saman ei leverandørgruppe, som består av Mediebruket, Låssenteret, Danalock og El-Proffen. Desse vann før sommaren ein omfattande kontrakt med Forsvarsbygg, og skal levere eit system som gjer at Forsvarsbygg ikkje lenger treng å dele ut fysiske nøklar til dei som skal overnatte i bygga deira.

For Forsvarsbygg har, som ein av dei første store eigedomsforvaltarane i Norge, bestemt seg for å automatisere nøkkelhandtering på tusenvis av bustader og hyblar, og spare pengar på administrasjon. Den omfattende kontrakten ble vunnen av leverandørgruppa med fem selskap som har spesialisert seg på kvar sitt fagfelt:

– Kontrakten med Forsvarsbygg er for omfattande til at eit av desse selskapa kunne ha greidd den aleine. Men ved å samarbeide i ei leverandørgruppe som dette blir vi store og sterke nok til å kunne konkurrere med dei største leverandørane i marknaden, seier dagleg leiar Rune Viken i INTIN.

– Vi hadde fleire forhandlingsrundar med Forsvarsbygg, og det er ekstra gledeleg at vår løysing scorar høgast på kvalitet både når det gjeld låsane og tenesteleveransen.

SIGNERTE STOR AVTALE: Desse skal gjere utdeling av fysiske nøklar overflødig på Forsvarsbygg sine mange tusen overnattingsplassar. F.v.: Terje Sørbø fra Mediebruket, John-Einar Jakobsen frå Forsvarsbygg (på Skype i bakgrunnen), Rune Viken fra INTIN, og frå Forsvarsbygg: Cecilie Jentoft, Lisbeth Engebregtsen og Stein Sætersdal. Fotograf var Hanne Thomassen frå Forsvarsbygg, og ho kan skimtast til høgre på skjermen i bakgrunnen.

Når låssystemet er ferdig oppgradert kan nøklane tildelast digitalt til mobiltelefonen til brukaren. Eit tidkrevjande og logistikkmessig utfordrande arbeid blir dermed mykje enklare.

INTIN koordinerer heile leveransen med installasjon og drift av elektroniske låsar til Forsvarsbygg sine overnattingsplassar, medan Mediebruket si rolle er å vere bindelekk mellom Forsvarsbygg og leverandørgruppa, og å gje teknisk support i samband med drift av løysinga som til dømes fjerntildeling av digitale nøklar.

– Kva rammeavtalen med Forsvarsbygg vil bety i kroner og øre for kvart selskap, er uråd å berekne, seier Viken.
– Det kjem an på kor mange låsar som skal bytast ut i første runde, og kor fort det skal skje. Men at dette uansett er den største kontrakten som INTIN og Mediebruket nokonsinne har inngått med ein kunde er det ingen tvil om. Rammeavtalen er av Forsvarsbygg, i følgje kunngjeringa av kontrakten på Doffin.no, berekna å ha ein verdi på inntil 30 millionar kroner fordelt på tre år.

Førdeselskapa INTIN og Mediebruket er blant teknologiverksemdene som flyttar saman i kontorfellesskapet PEAK Sunnfjord i Sentrum Sør i Førde utpå seinhausten. Dei to selskapa har frå før samarbeid om system for å kontrollere parkering.

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Forsvarsbygg er ein av dei største eigedomsforvaltarane i Norge. Dei utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren.
Leverandørgruppa sit med kompetanse på både lås, integrasjon mot IT-system, og service og vedlikehald. I tillegg er dei lokaliserte i alle fylka i landet. Leverandørgruppa som skal levere elektroniske låsar til Forsvarsbygg er:

 • INTIN – forhandlar og systemintegrator av ny smarthusteknologi.
 • Mediebruket – spesialistar på utvikling og drift av alt frå enkle nettsider til omfattande og avanserte internettbaserte applikasjonar.
 • Låssenteret – totalleverandør innan sikring av eigedommar.
 • El-Proffen – Norges største elektrikarkjede med 180 medlemmar over hele landet.
 • Danalock International – global leverandør som lleverer ein komplett portefølje av e-lås og tilbehør, og samarbeider tett med Salto Systems S.L.

Ta kontroll over strømmen

Utrullingen av AMS-målere medfører at vi som forbrukere kommer til å betale for strøm på en annen måte enn før. For å utnytte fordelene må du ta kontroll over strømmen!

 

Hvorfor?

Poenget er å unngå strømtoppene på nettet. Og det er nettopp det de nye AMS-målerne hjelper deg med. Det er to ting som avgjør hvor mye du betaler for strømmen. Det ene er strømprisen som varierer fra time til time, det andre er den såkalte effekttariffen som NVE har ute på høring nå.
Effekttariffen innebærer at du som strømkunde har et nettleieabonnement som er tilpasset hvor mye strøm du vil bruke på én gang. Holder du deg innenfor avtalt effektbruk, er det penger å spare. I motsatt fall er det overforbruk som er dyrere. Innføringen av denne ordningen er planlagt allerede fra 2019

Strømforbruk og strømpris kan du legge inn som referanser i et styrt elektrisk anlegg (Smarthus). I tillegg til de fordelene som smarthus gir i dag, vil du altså få en økonomisk gevinst av å installere smarthusteknologi i boligen din.

Hvordan virker det?

Tibber Strømpris

Strømprisen kan du hente fra leverandører som Tibber. Tibber presenterer denne både til sine kunder, men også i en åpen API(programgrensesnitt) klar for integrasjon mot produsenter av smarthusløsninger.  Til høyre viser et bilde fra Tibber sin app som viser strømpris i sann tid. Allerede i dag kan sentraler fra Futurehome, Telldus, Samsung og HomeSeer utnytte denne informasjonen.

Aeotec enhet for strømmåling og strømstyring opp til 40A

 

TibberSeer – Strømpris integrasjon i HomeSeer


Til venstre ser du eksempel på hvordan du kan utnytte informasjon i smarthus system fra HomeSeer til å regulere strømforbruk. Noe av det som enkelt kan reguleres er varmtvannsbereder, oppvarming eller lading av El-bil. Ved å flytte forbruket litt når prisene er høyest kan en over tid hente merkbare gevinster i strømutgifter. Både termostater og enheter som Aeotec sin Heavy Duty enhet(bilde over) for strømmåling og strømstyring vil kunne styres av smarthussystem basert på hvordan du selv har satt dette opp. Aeotec enhet kan for eksempel kobles mot varmtvannsbereder eller andre strømkrevende laster.

 

 

 

 

Unngå overforbruk

MBUS enhet for lesing av AMS måler

Det andre som vil påvirke strømprisen er overforbruk. Med effekttariff vil du få en høyere strømpris om du bruker mye strøm på en gang. Også her er det mulig å hente inn data. Alle nye AMS målere har en HAN-port(MBUS), en utgang på måleren beregnet for å hente ut informasjon om forbruk. Ut fra denne porten vil en kunne lese forbruket sitt i sanntid, forbruk siste time, spenningsnivå og mer.

 

INTIN gir deg tilgang på forbruket

På samme måte som Tibber gir deg informasjon om sanntid priser vil INTIN gi deg informasjon om sanntid forbruk. I løpet av mars vil vi gjøre tilgjengelig et API der smarthus produsenter vil kunne hente denne informasjonen og knytte den mot sine sentraler. Da vil du med hjelp av automatikk kunne unngå strømtoppene og redusere forbruk når strømmen er dyrest uten at du trenger å tenke på det selv.

Se også mer her: https://www.intin.no/produkt/hanconnect-ams-leser/

 

Danalock får stadig nye funksjoner

IFTTT støtte:

Ved hjelp av IF This Then That tjenesten på Internett kan du kombinere Danalock med ulike andre smarte produkt som for eksempel ansikt gjenkjennings kamera til Netatmo. Da er det mulig å automatisere enda mer.

Som for eksempel på bildet til venstre 🙂

 

 

 

 

 

 

Internett Bridge:

Ved hjelp av Appen «Danabridge» kan også blåtann versjonen kobles kontinuerlig mot Internett. Du kan bruke en eksisterende telefon som du har liggende eller deres Danabridge plugg som du setter i ledig stikkontakt i nærheten av låsen. Danabridge plugg vil komme som et tilleggsprodukt senere.

Kodepanel:

Et annet tilleggsprodukt som kommer i ny utgave er Danapad som er et kodepanel om du vil ha mulighet for å åpne døren med kode i tillegg til å åpne med telefon eller nøkkel.

 

 

Integrasjon – Danalock har integrasjon mot Logitech Harmony, Google Nest, Airbnb og ulike smarthus standarder. Den perfekte låsen for utlån av leiligheten, hjemmetenesten eller hytten.


Gode testresultat av Danalock V3 fra magasinet Komputer for alle.

Låsen er også omtalt på Din side sammen med låser fra ID-Lock og Yale

 

 

 

Danalock UniversalModul (BTUMV2) er et annet tillegsprodukt som for eksempel kan brukes til å åpne garasjeporten om en vil utvide mulighetene ytterligere.

Neste skritt fra Samsung

Samsung Connect Home: WiFi og smarthus sentral i ett.

De store IT selskapene er nå i full gang med sine IoT satsinger. Apple Homekit, Samsung Smartthings, Google Home, Amazon Echo og mange flere. Dessverre er det ulike standarder for smarthus noe som for forbrukere gjør denne verden noe uoversiktlig. Det finnes både åpne varianter som KNX, Z-Wave, ZigBee og andre, eller mer lukkede varianter der en er mer avhengig av produsentene og deres utvikling.

Samsung har med sin nye modell valgt å satse på flere standarder med sin Connect Home. Både Z-Wave, ZigBee, WiFi og Blåtann. Dette gjør at du kan kontrollere det meste av IoT produkter på markedet idag i tillegg til Samsung sine egne. Det er også støtte for Google Home, Philips Hue og mange flere

I tillegg til å være smarthus sentral er Connected Home også en såkalt Mesh WiFi enhet. Har du dårlig WiFi dekning hjemme kan du bare kjøpe flere enheter og så utvider du rekkevidden på Wifi nettet ditt uten å måtte trekke nye kabler. Du får mellom annet kjøpt Connect Home i 3-pakning.

App:

Samsung lanserer også Samsung Connect Home App. Den er inkludert i Galaxy S8, men vil også være tilgjengelig for andre modeller og da Android telefoner i første omgang. Dermed kan du kontrollere Z-Wave produkter som dørlåser, belysning, varmestyring osv. Samsung IoT produkt, Philips Hue, IKEA trådfri og mye mer. Dette kan vi like 🙂

 

Dette betyr at de som velger Z-Wave standarden er trygg på at utviklingen vil bare fortsette og at produktene de velger idag vil være kompatible fremover. Har du Z-wave komponenter til lysstyring, varmestyring, dørlås og mer idag, så kan du velge en type sentral nå og bytte til en annen i fremtiden om du vil det. Så gjenstår det å se når vi får se Connect Home i Europa. Den er nå tilgjengelig for forhåndsbestilling hos Best Buy, men ikke med EU frekvens foreløbig.

Vårt inntrykk av HomeSeer så langt

 

For en stund tilbake valgte vi å ta HomeSeer inn i vår portefølje av gateway og styringssystem. Etter litt testing og mange timer med lesing av forum og bruker vurderinger, fann vi att HomeSeer var verdt en nærmere kikk. Vi vil med dette kort dele litt våre inntrykk sammenlignet med andre smarthus sentraler.

Vi starter med det vi liker godt:

 • Ytelse. Vi ble overrasket over hvor raskt den kjører scener eller event som det heter i HomeSeer. Selv på Hometroller Zee S2 som er innstegs modellen så går det svært raskt sammenlignet med andre.
 • Event eller scenebygging. Skal du ha et smarthus der du baserer deg på at ting skal gå av seg selv så har HomeSeer en avansert event bygger. Selv mer avanserte If This Then That med logiske Og/Eller betingelser ligger der ut av boksen.
 • Backup og fjernsupport. Det er glimrende for oss som drifter anlegg for kunder med serviceavtale at det er mulighet for å kunne ta fjernstyrt backup og ha egen service tilgang om kunde ønsker det. Når vi gjør oppgraderinger og endringer via fjernstyring kan vi samtidig alltid ta backup før og etter. Dette fungerer svært bra med HomeSeer og er en trygghet for oss og kunder.
 • Driftsikkerhet. Dette funker, bank i bordet…. Så langt virker HomeTroller og HomeSeer svært driftsikkert. Nå skal det legges til at både VeraPlus og Fibaro HC2 også kjører meget bra med nåværende Firmware, men de har hatt noen runder tidligere med feil som har skapt frustrasjon i ulike forum.
 • Kompatibilitet. Du kan koble HomeSeer til det meste. Plugger du til radiosendere, så kan du bruke de fleste protokoller, unntaket er gjerne ZigBee men den skal komme i starten av 2017. Den har allerede støtte for IFTTT, Amazon Echo og en hel rekke andre ting: http://www.homeseer.com/compatible-products.html
 • Mulighet for stemmestyring. Det å koble HomeSeer til Amazon Echo og styre huset ditt med Alexa gir en ekstra dimensjon på smarthuset. Det må tilpasses Engelsk språk på enheter, men dette vil være med å gjøre smarthus til noe alle vil ha. Vi gleder oss til dette kommer ordentlig på norsk. Her er også Google Home og Apple godt igang.

 

HomeSeer AlexaIFTTT

 

Så hva er mindre bra?

 • Det er ikke et styrings system for hvermannsen. Det går litt tid å få oversikt og komme ordentlig igang, selv om en har jobbet med dette før. Her er det vesentlig enklere med for eksempel Fibaro og Vera. Ønsker du å sette opp alt selv uten å kunne så mye om programmering er FutureHome, Samsung Smarthings, Vera og Fibaro bedre alternativ.
 • HomeSeer er nok ikke de som har brukt mest penger i markedsavdelingen sin på designutvikling. De har en enkel app som lar deg styre lys, varme, dør, alarm osv. Denne gjør jobben og følger med gratis. Vil du ha nettbrett på veggen i huset kan du eventuelt bruke en av våre favoritter ImperiHome for å kontrollere ditt HomeSeer smarthus. Er du veldig avansert kan du kjøpe HSTouch eller HomeSeer Pro og designe selv basert på ønsket skjermoppløsning og utseende.
 • Litt forvirrende for nye kunder å skjønne konseptet med PRO versjon kontra vanlig, plugin, priser, Linux eller Windows osv. Et tips der kan være å kikke på Hjemmeautomasjon.no og HomeSeer skolen. Meget bra side med mange gode tips.

HomeSeerAPP

Vi kommer også straks med en side som viser et HomeSeer smarthus oppsett som vi har satt opp for kunde. Det vil også dukke opp litt videosnutter på vår Facebook side med bruk av HomeSeer og talestyring, så følg med.

HomeSeer hos INTIN AS

Norsk distributør av HomeSeer

HomeSeer er et produkt som får mye positiv omtale om dagen. Stabilitet, fleksibilitet og god produktstøtte er noe av de egenskaper som blir trukket frem. HomeSeer tilbyr et stort sortiment av sentraler. Fra den populære Hometroller Zee S2 til flaggskipet Hometroller S6 PRO. Den populære Zee S2 kommer med innebygget Z-Wave modul for EU frekvens og vil være et naturlig valg for de fleste Z-Wave installasjoner. Skal du ha de råeste som er på markedet kan du velge S6 eller kjøre HomeSeer programvare på egen server.

HT-S6-500-2016

Hometroller S6

HomeSeer har også støtte for IFTTT som gjør at en kan koble sammen alt fra treningsarmbånd til lyspærer. HomeSeer har også støtte for den nye Amazon Echo og yr.no, som gir mulighet for  talestyring eller styring basert på værprognose. Veldig spennende. Vi gleder oss til å komme igang og lære oss produkt og programvare ordentlig å kjenne. Sammen med Fibaro og VeraPlus vil vi nå ha sentraler for de fleste bruksområder.

HomeSeer er ikke avhengig av Internett. Alle funksjoner vil være operative om Internett faller ut. Det er med unntak av fjernstyring som selvsagt er avhengig av en operativ Internett forbindelse.

HomeSeerlogo2

Velkommen som kunde hos INTIN AS. – Enklere og tryggere

 

 

Smarte hjem og strømstyring

Smarthus og teknologi

Det er forventet en vesentlig økning i andel nye boliger som blir bygget med en eller annen form for smarthus teknologi. Teknologien blir etterhvert både billigere og bedre. Store aktører som Samsung, Google og Apple er også på full fart inn i denne kategorien. Uheldigvis så er det ikke bare en standard å forholde seg til, men forbrukerene må velge mellom et mangfold av ulike teknologier og leverandører. Z-Wave, ZigBee, Blutooth low energy, Thread, WiFi HaLow for å nevne noen. Noen er på markedet idag og andre er gjerne noen år frem i tid før en har et godt produktutvalg. Samsung Smartthings og Vera har valgt å legge inn Z-Wave og Zigbee som har flest produkter på markedet i dag i sine nye gatewayer. I tillegg er det også støtte for Bluetooth LE. Samsung legger også inn smarthus funksjonalitet i sine 2016 modeller av SUHD TV.

Strømstyring og strømsparing

Nettselskapene i Soria samarbeidet har nettopp inngått en kontrakt verdt 1,4 mrd NOK for automatisk strømmåling, AMS, i over 700.000 norske boliger. Vi tror at om få år så vil strømprisene variere alt etter når på døgnet vi som forbrukere bruker strømmen. Da kan du spare penger ved å tidsstyre ladingen til Elbilen eller varmekolben til varmtvannsberederen. Du kan til og med la din strømleverandør overta styringen mot en lavere strømregning.

Stor økning i antall smarte hjem

Det som er sikkert er at andel nye hus som har smarthusteknologi vil se en kraftig økning. Det samme vil også gjelde ved rehabilitering av leiligheter og boliger. Et eksempel er forventet økning i antall Smarte hjem i Storbritannia fra 0,2 millioner i 2015 til 1,5 millioner i 2020. Kilde

Nye smarthus sentraler (gateways)

Spennende nyheter for smarthus i vente
Samsung Smartthings

Smartthings versjon 2 er nå lansert i Europa med Europeisk Z-Wave frekvens. Smartthings som ble etablert i 2012 etter en svært vellykket kickstarter kampanje (som gav 1,2 millioner$) har vokst raskt. I 2014 ble de oppkjøpt av Samsung for 200 millioner$. Nå er de på vei til Europa som en spennende tilvekst til Z-Wave. Smartthings har også Zigbee radio som gir støtte for enda flere enheter.

V2 Packaging Family Shot

VeraPlus

Vera kommer også med nye gatewayer. Først ute er VeraPlus som er en kraftigere versjon av VeraEdge. VeraPlus har som Smartthings støtte for flere protokoller og har en noe kraftigere hardware enn VeraEdge. Begge produkter vil leve videre og ha ulike målgrupper alt etter hvor mange enheter som skal knyttes opp.

VeraPlus

 

 

Qubino med nye modeller

Qubino er et av de produkt som vi har stor tro på hos INTIN AS. Vi har testet produktene fra det Slovenske selskapet i flere installasjoner og både byggekvalitet og kvalitet på modulene virker svært overbevisende. Les mer

Lansering av løsningssenter

INTIN AS sitt slagord enklere og tryggere skal være et kjennemerke for våre løsninger. Enkelt og trygt skal også gjelde relasjonen som våre underleverandører og kunder har med oss. Fornøyde kunder er vår beste markedsføring. Vårt mål er at du som kunde skal bli ivaretatt på beste måte.

Som en del av dette jobber vi nå med å etablere et løsningssenter der du kan finne gode eksempler, løsninger, nyheter og informasjon. Vi er i ferd med å sette opp eget verksted der vi skal gjennomføre service, teste ut løsninger og prøve ut nye produkter.

Velkommen som kunde