Smart teknologi for en enklere hverdag

Intin er bygget rundt en entusiastisk interesse for smarthusteknologi og alle muligheter som ligger i å forenkle hverdagen og gjøre den tryggere for folk flest. Vår oppgave er å bistå elektrikere, boligutviklere og andre med å designe de mest effektfulle og robuste løsningene i deres boligprosjekter. Vi har satt sammen en prosess som vil forenkle arbeidet og øke kvaliteten for sluttkunden.

Smarthusprosessen →

Smarthus Arkitekten

La oss bli kjent med boligprosjektet og hvilke drømmer, ideer og behov som kunden har. Våre smarthuskonsulenter designer en løsning som passer kunden. Vi legger stor vekt på kundens behov i vårt design, men vil også kunne komme med forslag om andre muligheter som vi tror vil passe prosjektet og gi boligen et ekstra løft.

Smarthus Fabrikken

Høy kompetanse og erfaring med ulike løsninger og komponenter sikrer at boligeieren ikke bare får et moderne smarthus, men også et anlegg som er driftssikkert og robust. I Fabrikken settes hele løsningen opp, testes og konfigureres, før det pakkes og sendes til montør for installasjon i boligen. Et komplett smarthus rett ut av boksen – enkelt å ta i bruk.

Brukerstøtten

Et smarthus fra Intin skal være enkelt å ta i bruk. Likevel kan det oppstå behov for brukerstøtte etter at anlegget er tatt i bruk. Det kan være spørsmål om bruk, behov for endringer eller ønsket om å diskutere mulige tilleggsfunksjoner. Hos Intin Support har sluttbrukeren direkte brukerstøtte 12 måneder etter overtagelse av nytt anlegg. Så vet elektrikeren at kunden sin blir godt ivaretatt.

Entusiastiske medarbeidere – full av energi, gjennomføringsevne og kompetanse

Våre forretningsområder

Smarthus

Bistå boligutviklere og elektrikere i utvikling og oppsett av smarthus til boligeiere. Design og oppsett av komplette smarthus som er enkle å ta i bruk.

Prosjekter

Vi gjennomfører og deltar i ulike implementeringsprosjekter sammen med våre oppdragsgivere og andre samarbeidspartnere. Dette kan være alt fra utvikling av integrasjonsløsninger til implementering av ny teknologi hos våre kunder.

Distribusjon av smarte komponenter

Intin har distribusjonsavtale med mange leverandører av nyttige og spennende løsninger innen smarthusteknologi. Blant våre kunder finner man elektrikere, nettbutikker og andre utsalgssteder hvor man får kjøpt smarthus teknologi.

INVITE

Programvare utviklet av Intin for bedrifter som driver utleie av boliger. Løsningen reduserer administrasjonskostnaden, du får bedre kontroll med strømkostander gjennom effektiv varmestyring og reduserer behov for resepsjonstjenester gjennom innsjekkløsninger, tildeling av digitale nøkler og løsning for servicepersonell.

«Det er et mangfold av ny og spennende smarthus teknologi. Vår hovedoppgave er å gjøre det enkelt og trygt å ta dette i bruk i våre kunders boligprosjekter»

Hugo Mølmesdal, daglig leder.